This card is for RUUD!

Hey everyone! A friend asked me to make a card for her father-in-law and his name is Ruud. So I thought of making him a card similar to a card I made a while back for my husband’s grandfather. But as I started working on the card, I kind of consider this card version 2.0 because it just seems that much more cooler.

img_20181003_1059311813854629.jpg

Please read on because there are some tips and techniques here that might help you have an easier time making a similar card!

Klik hier voor de Nederlandse versie (link naar onder de engelse versie).

img_20181001_2113401308019921.jpg
Laying out the materials and paper.

So I started the card by laying out some of my materials I was going to use and cut out the letters.  I set it nice and straight on the card stock, and put sensitive painter’s tape (the purple tape) over it to hold it in place when running it through my Cuttlebug.  It’s important to note that I didn’t randomly cut the letters out anywhere on the paper.  You will see why this is important later!  Also, the original idea was to keep the letters for “ruud” white, so I use the same white colored card stock as my folded card…but this idea changed along the way.

img_20181001_2241462076396536.jpg
Splattering the card front.

Next, I splattered ink onto the card so it wouldn’t look so plain white.  This was to offset the plain white the letters was supposed to be.  To splatter ink onto the card, I put a drop of cracked pistachio distress oxide onto an acrylic block, sprayed it with a homemade shimmer spray (water+perfect pearls confetti white) and dipped a paint brush into the mixture and then flicked the paint brush over the card.  I used shimmer spray because I wanted the splatters to have a little shine to it.  I also slipped the inside part of the card into a piece of paper to protect it from accidentally getting splashes on the inside.

Now it was time to cut the card to have the open area for the letters.  The letters are 3.5cm high, so I cut off a 2.5cm strip from the middle, with 1cm from the bottom.  Next, I proceeded to tape all the pieces together on the back/inside of the card with the sensitive painter’s tape.  When it was all taped, I proceeded to remove the piece of 2.5cm strip and set it aside to be used in another card, perhaps.

Next, I placed the paper the letters were cut from, the “stencil”, onto the card front.  As you can see, this is why I did not cut the letters out randomly.  I used the negative piece as a stencil or a guide so I know where to put the letters in!  The tape also helped hold the stencil in place.  Then I added a little bit of multi medium matte from a fine tip bottle to the top and bottom of where the letters would go and slotted the letters in.

The card was given some time to dry before I removed the stencil and tape from the card. Next, I cut out a piece of foiled vellum that was 3.5cm tall.  As you may have noticed, the vellum paper is different from what I originally chose in the beginning. Anyway, any crafter that has worked with vellum will know how “annoying” it is to glue or stick vellum down somewhere because the glue or tape will show through!  So to combat this, I covered the entire piece of vellum with double-sided tape!  I then cut off the excess.

img_20181001_2321391110261788.jpg
Vellum on an large piece of double-sided tape.

Then it was time to stick the vellum piece on the inside of the card so it would show from behind the letters.  To make sure it was straight and in the right spot, I lined it up with the letters on the front, opened the card up and taped the piece onto the card.  Then, I peeled the backing off on the right side half way, cut off the backing, stuck it to the card, then repeated it on the other side so the vellum would be stuck on straight.  I cut off the extras on the side.

img_20181001_2328091981659923.jpg
Sticking the vellum inside of the card in a methodical way.

Adding “Happy birthday to” was the next step to this card.  I simply brushed my EK tools  powder over the card, stamped the sentiment with versamark ink, sprinkled gold embossing powder by Crafts & co., and used my heat gun to melt the powder.  In the future, I would suggest doing this before sticking the letters on because the raised letters prevented the stamp from stamping uniformly without getting it smooshed.

img_20181003_1057097122338.jpg
The green “Ruud”.

At this point I thought the card was done, but I felt the letters did not stand out enough.  So I colored the other side of the “stencil” from earlier with the cracked pistachio Distress oxide, sprinkled water on it, and then cut the letters out again with the same letter dies.  I then felt the oxidation of the cracked pistachi ink was not coming out enough, so I squirted a little bit of white gesso onto my craft mat, thinned it out with water, took my paintbrush again, and flicked gesso onto the letters.  This helped tie in the letters with the rest of the card.  As a final touch to the letters, I colored the edges with my blending tool with the same ink.  Finally, I glued the colored letters on top of the white letters.  Not only did the color make the name pop out more, but the stacking of two pieces of paper also helped.

img_20181003_105531802461719.jpg
The finished card!

I am very happy with the results.  What I like most about the card is that it changed from the original plan as I was working on it.  I hope you were able to pick up some tips from this blog today.  Now go forth and create some happiness today!


Dit kaart is voor RUUD!

Dag Allemaal! Een vriend vroeg me om een kaart te maken voor haar schoonvader en zijn naam is Ruud. Dus ik dacht eraan om hem een kaart te maken die lijkt op een kaart die ik een tijdje terug heb gemaakt voor de grootvader van mijn man. Maar toen ik aan de kaart begon te werken, overweeg ik deze kaartversie 2.0 omdat het gewoon veel cooler lijkt. Hoe dan ook, lees alsjeblieft verder want er zijn enkele tips en technieken die je kunnen helpen om het makkelijker te maken om een soortgelijke kaart te maken!

Dus begon ik de kaart door een aantal van mijn materialen die ik ging gebruiken te leggen en de letters eruit te knippen met snijmallen. Ik heb hem recht op de kaart geplaatst en heb er sensitive schilderstape (de paarse tape) over gedaan om hem op zijn plaats te houden wanneer ik hem door mijn Cuttlebug haal. Het is belangrijk om op te merken dat ik de letters niet willekeurig ergens op het papier heb gesneden. Je zult zien waarom dit later belangrijk is! Ook was het oorspronkelijke idee om de letters voor “ruud” wit te houden, dus ik gebruik dezelfde witte kaart als mijn gevouwen kaart … maar dit idee veranderde onderweg.

Vervolgens spoot ik inkt op de kaart, zodat het er niet zo wit uitzag. Dit moest het effen wit compenseren dat de letters zouden moeten hebben. Om inkt op de kaart te spetteren, stopte ik een druppel cracked pistachio Distress oxide op een acrylblok, bespoot het met een zelfgemaakte shimmer-spray (water + Perfect pearls confetti white) en doopte een verfkwast in het mengsel en maakte de verfkwast over de kaart. Ik heb shimmer-spray gebruikt omdat ik wilde dat de “splatters” er een beetje fonkeling aan zouden geven. Ik heb ook het binnenste gedeelte van de kaart in een stuk papier geschoven om het te beschermen tegen per ongeluk spatten aan de binnenkant.

Nu was het tijd om de kaart te knippen om het open gebied voor de letters te hebben. De letters zijn 3,5 cm hoog, dus ik heb een strook van 2,5 cm uit het midden gesneden, op 1 cm van de onderkant. Vervolgens ging ik verder met het plakken van alle stukken aan de achterkant / binnenkant van de kaart met de tape van de gevoelige schilder. Toen alles was opgenomen, ging ik verder met het verwijderen van het stukje strip van 2,5 cm en legde het opzij om misschien op een andere kaart te worden gebruikt.

Vervolgens plaatste ik het papier waarop de letters waren gesneden, de “stencil”, op het kaartfront. Zoals je kunt zien, heb ik daarom de letters niet willekeurig uitgeknipt. Ik heb het negatieve stuk als stencil of als gids gebruikt, dus ik weet waar ik de letters in moet zetten! De tape hielp ook om het sjabloon op zijn plaats te houden. Daarna voegde ik een klein beetje Multi medium matte toe van een fles met fijne punt naar de boven- en onderkant van waar de letters zouden komen en de letters erin.

De kaart kreeg wat tijd om te drogen voordat ik het sjabloon en de tape van de kaart verwijderde. Vervolgens knipte ik een stuk vellum met folie uit dat 3,5 cm lang was. Zoals je misschien hebt gemerkt, is het vellum (perkamentpapier) anders dan wat ik aanvankelijk in het begin heb gekozen. Hoe dan ook, elke crafter die met vellum heeft gewerkt, zal weten hoe “irritant” het is om ergens vellum te lijmen of te plakken omdat de lijm of tape er doorheen zal komen! Om dit te bestrijden heb ik het hele vellum bedekt met dubbelzijdig plakband! Ik heb toen het teveel afgesneden.

Toen was het tijd om het vellum aan de binnenkant van de kaart te plakken zodat het achter de letters zou verschijnen. Om ervoor te zorgen dat het recht en op de juiste plek was, heb ik het in lijn met de letters op de voorkant geplaatst, de kaart geopend en het stuk op de kaart geplakt. Daarna schilde ik de achterkant papier van de rechterkant half weg, sneed de papier af, plakte die vellum op de kaart en dan weer aan de andere kant. Ik heb de extra’s aan de zijkant afgeknipt.

Het toevoegen van “Happy birthday to” was de volgende stap naar deze kaart. Ik heb mijn EK-tools gewoon over de kaart gepoetst, het sentiment met versamark ink gestempeld, goud embossingpoeder van Crafts & co. gestrooid en mijn heat gun gebruikt om het poeder te smelten. In de toekomst zou ik willen voorstellen dit te doen voordat ik de grote letters opsteed, omdat de opstaande letters voorkwamen dat de stempel uniform stempelde zonder hem te laten smeulen.

Op dit punt dacht ik dat de kaart klaar was, maar ik voelde dat de letters niet opvielen. Dus ik kleurde de andere kant van de “stencil” van vroeger met de cracked pistachio Distress oxide, sprenkelde er water over en sneed de letters er weer uit met dezelfde letter snijmallen. Toen voelde ik dat de oxidatie van de cracked pistachio ink niet genoeg naar buiten kwam, dus spoot ik een beetje witte gesso op mijn craft mat, verdunde het met water, pakte mijn penseel en drukte gesso op de letters. Dit hielp de letters vast te binden met de rest van de kaart. Als laatste aan de letters kleurde ik de randen met mijn blending tool met dezelfde ink. Uiteindelijk heb ik de gekleurde letters op de witte letters geplakt. De naam deed niet alleen de naam meer naar voren komen, maar het stapelen van twee stukjes papier hielp ook.

Ik ben erg blij met de resultaten. Wat ik het leukste vind aan de kaart, is dat deze is veranderd van het oorspronkelijke plan terwijl ik eraan werkte. Ik hoop dat je vandaag wat tips van deze blog hebt kunnen opdoen. Now go forth and create some happiness today!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s