Mason’s Cloud card

Another non-traditional baby card!  This marks my 5th baby card I’ve made this year, and one more on the way….  Anyway, let’s first take a look at the card, shall we?

img_20181001_1410402091762189.jpg

Klik hier voor de Nederlandse versie (link naar onder de Engelse versie).

So I wanted to make a card similar to the Nienke card I made 4 months ago, but I didn’t want to make a complete copy of the card.  I was looking around and I knew of this 4-sided cloud stencil from a brand company that made beautiful cloud looks, but as a budget crafter with lots of transparency paper on hand, I decided I would make my own!  I first started by looking for an image of the cloud stencil, then traced it out onto paper, taped the paper with the tracing onto a piece of transparency, and then cut out the transparency and paper together.  Voila!  I made my own cloud stencil.  So the rounds of my stencil may not be perfectly arced, but clouds are not usually “perfectly” shaped, right?  Anyway, I took out my favorite Distress Oxide color, Tumbled Glass, and as you can see, I made a very pretty cloud background.

img_20180922_1207268118892.jpg
My self-made cloud stencil and the cloudy background.

Next, I pulled out the stamps and dies I wanted to use and laid it out onto the background to get a general idea.   The white piece of paper on the left is a crumpled piece of card stock I made by spraying water onto card stock, crumpling it up, drying it with my heat gun, and flattening it by running it through my Cuttlebug.  I got the idea to do this from one of Jennifer Mcguire’s videos.  This paper gives really nice effects for clouds, and I was going to die cut the letters for “Mason” because I wanted the letters to have a soft cloudy look to it too.

img_20180926_115000269581476.jpg
Laying out my card idea as usual.

So I stamped the two hot air balloons and bear head onto special stamp coloring paper with Memento Tuxedo Black ink and colored it in with alcohol markers.  After I was done coloring, I stamped the images again with Versafine Black Onyx to make the black lines crisper.  Then, I die cut the images out, but the dies gave really fat borders around the images.  So I used a pair of fine scissors to fussy cut all the images instead, and also cut the center open area out of the large balloon with a craft knife.

img_20180927_131924126072932.jpg
Laying out the card again to see where all the pieces go.

Next it was time to work on the letters.  I die cut the letters from the crumpled white paper once, and twice from a very light blue piece of card stock.  I then stacked and glued the cut out letters with the white crumpled paper letters on the top.  The glue I used was Multi Matte Medium.  Then I measured the background onto a light blue doubled A6 size card and cut the background to fit nicely onto the card with a 1mm border.  Lastly, I cut out little cloud shapes from the crumpled paper.

Finally, it is time to assemble the card.  I first used double-sided tape to stick the background onto the light blue doubled A6 size card.  Next I stuck the hot air balloons onto the cloud background.  I used tacky glue for the small balloon and 0.5mm foam tape for the large one.  Next, I used 2mm self-adhesive foam squares for the little clouds.  Lastly, I glued the letters on with Multi Matte Medium.

img_20181001_1400082081806008.jpg

And that is how I created this card.  I really like it and to me, Mason is one lucky kid to receive such a card.  That’s the best thing about handmade cards, there’s really only one like it in the whole world. 🙂 I hope you enjoyed this card and got inspired or learned some new ideas for your card making.  Go forth and create happiness today!


Mason’s Cloud Card
Nog een babykaart! Dit is mijn 5e babykaart die ik dit jaar heb gemaakt, en nog eentje op de manier…. Hoe dan ook, laten we eerst eens naar de kaart kijken!

Dus ik wilde een kaart maken die vergelijkbaar was met de Nienke-kaart die ik 4 maanden geleden maakte, maar ik wilde geen volledige kopie van de kaart maken. Ik was aan het rondkijken en ik kende deze 4-zijdige wolken sjabloon van een merkbedrijf dat prachtige wolken achtergrond kan maken.  Maar als een budget-crafter met veel transparant papier bij de hand, besloot ik dat ik het zelf zou maken! Ik ging eerst op zoek naar een afbeelding van de wolken sjabloon, volgde die vervolgens op papier, plakte het papier met de overtrek op een transparant stuk en knipte toen de transparantie en het papier uit elkaar. Voila! Ik heb mijn eigen wolken sjabloon gemaakt. Dus de rondes van mijn stencil zijn misschien niet perfect boogvormig, maar wolken zijn meestal niet “perfect” gevormd, toch? Hoe dan ook, ik nam mijn favoriete Distress Oxide-kleur, Tumbled Glass, en zoals je kunt zien, heb ik een heel mooie wolken achtergrond gemaakt.

Vervolgens trok ik de stempels en dies ik wilde gebruiken uit en legde het op de achtergrond om een ​​algemeen idee te krijgen. Het witte stuk papier aan de linkerkant is een gekreukt cardstock dat ik heb gemaakt door water op te spuiten, het te verkreukelen, het te drogen met mijn heat gun en het af te vlakken door mijn Cuttlebug te voeren. Ik kreeg het idee om dit te doen vanuit een video van Jennifer Mcguire. Dit papier geeft echt mooie effecten voor wolken, en ik gebruik het ook voor de letters “Mason” omdat ik wilde dat de letters er ook een zachte bewolkte uitdrukking op hadden.

Dus heb ik de twee heteluchtballonnen en de beerkop gestempeld op speciaal stempelpapier met Memento Tuxedo Black-inkt dan ingekleurd met alcoholmarkers. Nadat ik klaar was met kleuren, heb ik de afbeeldingen opnieuw gestempeld met Versafine Black Onyx om de zwarte lijnen scherper te maken. Toen die cut ik de beelden uit, maar de dies gaf echt dikke randen rond de afbeeldingen. Dus ik gebruikte een kleine schaar om alle plaatjes uit te knippen, en sneed ook het open middengebied uit de grote ballon met een knutselmes.

Vervolgens was het tijd om aan de letters te werken. Ik die cut één keer de letters van het verkreukelde witte papier en twee keer van een heel lichtblauw cardstock. Vervolgens heb ik de uitgesneden letters gestapeld en geplakt met de witte gekreukelde papieren letters op de bovenkant. De lijm die ik gebruikte was Multi Matte Medium. Toen mat ik de achtergrond op een lichtblauwe dubbele A6-kaart en knipte de achtergrond met een rand van 1 mm mooi op de kaart. Ten slotte knip ik kleine wolkvormen uit het gekreukelde papier.

Eindelijk is het tijd om de kaart samen te stellen. Ik heb eerst dubbelzijdig plakband gebruikt om de achtergrond op de lichtblauwe dubbele A6-kaart te plakken. Vervolgens stak ik de heteluchtballonnen op de wolkenachtergrond. Ik gebruikte tacky glue voor de kleine ballon en 0,5 mm schuimtape voor de grote. Vervolgens gebruikte ik 2 mm zelfklevende foam square voor de wolkjes. Ten slotte heb ik de letters gelijmd met Multi Matte Medium.

En zo heb ik deze kaart gemaakt. Ik vind het echt leuk en voor mij is Mason een geluksvogel om zo’n kaart te krijgen. Dat is het beste van handgemaakte kaarten, er is er eigenlijk maar één in de hele wereld. 🙂 Ik hoop dat je deze kaart leuk vond en dat je werd geïnspireerd of een aantal nieuwe ideeën voor het maken van je kaart hebt geleerd. Go forth and create happiness today!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s