Baby Eclipse Card

In my last post I said how I’m at the point in my life where lots of friends and family are having babies. Well, here is another baby card! (And there’s another card lined up to be made too!) So this time, I wanted to try that trending Eclipse Card technique. Here is what the card looks like:

img_20180928_165935402148680.jpgKlik hier voor de Nederlandse versie (link naar onder de Engelse versie).

I started with a blank A6 cardstock and stamped it with typical boy-related toy images and bold colors. I usually do not make my own background/patterned paper as I own so much already, but this time, I wanted something more specific and I wanted to use my Distress Oxides and these cute stamps from Close to my Heart. Tip: When stamping your own patterned paper, always start with the larger images. Also, leave some gaps here and there where you can fill in with the smaller stamps.

img_20180925_1716111298916006.jpg
Making my own background was really fun!

After I finished making this background, I then placed the letter dies in the middle. I used a T-ruler on one end and a rectangular acrylic block to measure out the horizontal center. the vertical center I just eye-balled. When I was happy with the placement, I stuck a big piece of sensitive masking tape over it, securing everything in place. Then, I proceeded to cut out the letters. I set the letters aside and made sure to also save the little bits inside of the letters o, b, and e. Next, I glued the background without the letters onto an A6 folded card. Next, I cut the letters out three more times from black cardstock. I then stacked and glued each black letter together.

img_20180925_1733311248387395.jpg
Making sure it’s all straight!

When each of the letters were stacked together, I then glued them onto the A6 folded card with the background already on it. Inside the o, b, and e, I stuck the bits cut out from earlier. Then, it was time to stick on the letters with the background on top of the black letters to give it the eclipse effect. It’s very important to pay attention to the orientation of the background paper letters and bits so you don’t stick them on upside-down and not match with the rest of the background! Anyway, for my last step, I die cut the words “Welcome” from glossy black cardstock (my alternative way to heat embossing) and glued it onto the card. And the card is complete!

img_20180925_2123591034880845.jpg
The letters stacked up.

Overall, I’m not really a fan of eclipse cards, so I was not too “WOW’d” with this card. However, I really love the background I made and I probably would make it again! If I were to make an eclipse card again, I think I would stack four (instead of three) pieces of cardstock. Perhaps that would make the words visually stand out more?

img_20180928_170115164148534.jpg
The finished card for baby Kobe!

I hope you like the card, and I also hope you like my new blog posts with more pictures showing you the steps I take to make the cards! Now it’s your turn to create happiness today!


Baby Eclipse Card

In mijn vorige post zei ik hoe ik op het punt in mijn leven ben waar veel vrienden en familie baby’s krijgen. Nou, hier is nog een babykaart! (En er is nog een rij in de rij om gemaakt te worden!) Dus deze keer wilde ik die trending Eclipse Card-techniek proberen.

Ik begon met een leeg A6-kaartmateriaal en stempelde het met typische jongen-gerelateerde speelgoedafbeeldingen en gedurfde kleuren. Meestal maak ik niet mijn eigen achtergrond / patroonpapier zoals ik dat zelf al heb, maar deze keer wilde ik iets specifiekers en wilde ik mijn Distress Oxides en deze schattige stempels van Close to my Heart gebruiken. Tip: begin bij het stempelen van uw eigen patroonpapier altijd met de grotere afbeeldingen. Laat hier en daar wat gaten open waar u kunt invullen met de kleinere stempels.

Nadat ik deze achtergrond had gemaakt, plaatste ik de letter in het midden. Ik gebruikte een T-liniaal aan het ene uiteinde en een rechthoekig acrylblok om het horizontale midden te meten. het verticale midden dat ik net in de gaten heb gehouden. Toen ik blij was met de plaatsing, stak ik er een groot stuk gevoelig plakband overheen, zodat alles op zijn plaats zat. Daarna sneed ik de letters uit. Ik zette de letters opzij en zorgde ervoor dat ik ook de kleine stukjes in de letters o, b en e bewaarde. Vervolgens plakte ik de achtergrond zonder de letters op een A6-gevouwen kaart. Vervolgens knip ik de letters nog drie keer uit zwart karton. Vervolgens heb ik elke zwarte letter op elkaar gestapeld en gelijmd.

Toen elk van de letters op elkaar waren gestapeld, heb ik ze op de gevouwen A6-kaart gelijmd met de achtergrond er al op. Binnen in de o, b en e, stak ik de stukjes uit die ik eerder had uitgesneden. Toen was het tijd om de letters met de achtergrond op de zwarte letters te plakken om het het eclipseffect te geven. Het is erg belangrijk om aandacht te besteden aan de oriëntatie van de letters en de bitjes op het achtergrondpapier zodat je ze niet ondersteboven plakt en niet overeenkomt met de rest van de achtergrond! Hoe dan ook, voor mijn laatste stap, ik sterf de woorden “Welkom” uit glanzend zwart karton (mijn alternatieve manier om reliëfdruk te verhitten) en plakte het op de kaart. En de kaart is compleet!

Over het algemeen ben ik niet echt een fan van eclipskaarten, dus ik was niet te “WOW’d” met deze kaart. Ik ben echter heel blij met de achtergrond die ik heb gemaakt en ik zou het waarschijnlijk opnieuw maken! Als ik opnieuw een eclipse-kaart zou maken, zou ik denk ik vier (in plaats van drie) stukken cardstock op elkaar stapelen. Misschien zou dat de woorden visueel meer opvallen?

Ik hoop dat je de kaart leuk vindt en ik hoop ook dat je mijn nieuwe blogposts leuk vindt met meer foto’s die je de stappen tonen die ik neem om de kaarten te maken! Nu is het jouw beurt om vandaag geluk te creëren!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s