For the Worldly Baby (and news!)

Before I write about the card, I want to let you know that I have joined a Design Team!  The DT is for Hobby Alternatief, a Dutch craft store and blog.  Since I’m new to all this and still learning about it, I can’t tell you much more except that I will start writing blog posts starting in November for the website.  I will still continue with Happy Lucky Creations, no changes here, except that I’ll probably be posting more. Without further ado, my latest card!

I’m at a point in my life where many of my friends and family are having babies!  So I feel like all I make now are either birthday cards or baby cards.  My latest card is for a baby girl named Lotte.  It’s not your traditional baby card in the sense that it’s not pink because it’s for a baby GIRL.  I generally prefer baby cards not to be pink or blue because it’s boring that way!
img_20180916_15510423529829.jpgKlik hier voor de nederlandse versie (link naar onder de Engelse versie).

So what inspired me was the birth announcement card I received from the proud parents.  The card was quite unique and when it came down to making a card in return, I looked at the giraffe and knew which stamp set I wanted to use.

img_20180920_1324542069188200.jpg
The card I received from the happy parents.

First I started the card by stamping and coloring the giraffe.  I recently purchased some new white cardstock (Eagle Offset) and I wanted to test out how it held up to alcohol marker coloring.  However, halfway through coloring, I realized I made the mistake of using Versafine instead of Memento ink, and every crafter should know that Versafine and alcohol markers do not work well (the Versafine smudges where the marker goes over)!!  So I had to start over again.  The good thing is that the paper works really well with alcohol markers.

After I stamped, colored, and cut out the giraffe, I took a piece of A6-sized kraft cardstock and trimmed the left and right edges and then die cut out a large heart.  Next, I die cut out the letters “Lotte” twice.  With one set, I dabbed a bit of Distress Oxide Walnut Stain on it to make the letters a bit darker.  I then stacked and glued together the letters to create a thin “chipboard”.  On a strip of kraft cardstock, I stamped “Welcome” with Close to my Heart’s Tiny Typewriter Alphabet with Versafine Black Onyx and covered it with clear embossing powder and heat set it.  After that was done, I cut the right side of the strip into a point.  I also darkened the edge of the welcome strip with the Walnut Stain for more “pop” against the card.

Next it was time to make the shaker window.  I ran a tape runner on the back of the cardstock I had cut the heart out of earlier.  I then stuck on a small piece of transparency film and this made the window of the shaker.  Next, I proceeded to stick 2mm foam tape on the back, making sure I also made an enclosure for the shaker elements around the heart window.  Finally, I had a small piece of patterned paper which has a scribbling of the world map on it.  I made sure that the location of the Netherlands would be near the middle of the heart window when stuck on.  On the patterned paper I glued a small clear rhinestone on where the Netherlands is located.  I used Glossy Accents as my glue.  I then put the shaker elements onto the patterned paper, took off the backing of the foam tape around the heart and stuck it onto the patterned paper.  My shaker window was done!

Now it was time to put the rest of the card together.  First I put the name “Lotte” together by cutting off the tips in a way that the letters could sit flushed against each other.  Once it was to my liking, I glued it onto the card front with Multi Matte Medium.  Then I put 1mm foam squares behind the giraffe and stuck it onto the card front.  Next the “Welcome” strip, cutting off the excess on the left.  And finally, I stuck this card front in the center of top-fold kraft cardstock.  I felt the name “Lotte” was still not dark enough, so I colored it with a dark brown watercolor.  I also covered it with clear Wink of Stella, and then glazed the name with Glossy Accents.  Next I stuck on more gems and rhinestones onto the card to tie in the shaker with the front.

At this point, I thought I was done and was on my way downstairs to show my husband the card.  I grabbed the birth announcement card to show how it inspired me to make this card, but as I took a few steps, I noticed the orange foil on the announcement card and I went back to my desk.  I placed very thin double-sided tape on the edge of the base card, removed the backing and pressed some orange foil onto the double-sided tape.  Normally, I would have done this before sticking the top shaker part of the card onto the base, but it was a last-minute decision, and one I would not regret because the foil made the card ten times more beautiful, professional, and elegant.

img_20180916_155505789407608.jpg
The finished card for Lotte!

This card took a lot of work, but I enjoyed every minute making this card.  I wish I was Lotte because I would really like receiving a card like this!  Anyway, I hope you like this card.  It’s actually a lot of work describing how a card is made.  With that in mind, and the fact I am now part of a Design Team, I will start making photos as I work, so you can kind of see what I’m talking about!

I hope you’ve been inspired to create some happiness today!


Voor de wereldse baby (en nieuws!)
Voordat ik over de kaart schrijf, wil ik je laten weten dat ik lid ben geworden van een Design Team! De DT is voor Hobby Alternatief, een Nederlandse hobbywinkel en blog. Aangezien ik nieuw ben in dit alles en er nog steeds van op de hoogte ben, kan ik je niet veel meer vertellen, behalve dat ik begin november blogs ga schrijven voor de website. Ik ga nog steeds door met Happy Lucky Creations, geen wijzigingen hier, behalve dat ik waarschijnlijk meer berichten zal plaatsen. Zonder verder oponthoud, mijn nieuwste kaart!

Ik ben op een punt in mijn leven waar veel van mijn vrienden en familie baby’s krijgen! Dus ik heb het gevoel dat ik nu alleen maar verjaardagskaarten of babykaarten maak. Mijn laatste kaart is voor een meisje genaamd Lotte. Het is niet je traditionele babykaart in de zin dat hij niet roze is, want hij is voor een baby GIRL. Ik heb over het algemeen de voorkeur dat baby-kaarten niet roze of blauw zijn omdat het zo saai is!

Dus wat mij inspireerde was de geboortekaart die ik van de trotse ouders ontving. De kaart was vrij uniek en als het erop aankwam om een ​​kaart terug te krijgen, keek ik naar de giraf en wist welke stempelset ik wilde gebruiken.

Eerst begon ik de kaart door de giraffe te stempelen en in te kleuren. Ik heb onlangs een nieuw wit kaartmateriaal (Eagle Offset) gekocht en ik wilde testen hoe het bestand was tegen alcoholmarkering. Halverwege de kleuring realiseerde ik me echter dat ik de fout heb gemaakt om Versafine te gebruiken in plaats van Memento inkt, en elke crafter zou moeten weten dat Versafine en alcoholmarkers niet goed samen werken (de Versafine vlekken waar de marker overheen gaat) !! Dus ik moest opnieuw beginnen. Het goede ding is dat het papier echt goed werkt met alcohol markers.

Nadat ik de giraffe gestempeld, gekleurd en uitgeknipt had, nam ik een stuk A6-formaat kraftkarton en sneed de linker- en rechterrand af en sneed vervolgens een groot hart uit. Vervolgens sterf ik de letters “Lotte” twee keer uit. Met één set heb ik een beetje Distress Oxide Walnut Stain erop gedept om de letters een beetje donkerder te maken. Vervolgens heb ik de letters gestapeld en aan elkaar gelijmd om een dunne “spaanplaat” te maken. Op een strook kraftkarton stempelde ik “Welcome” met Close to my Heart’s Tiny Typewriter Alphabet met Versafine Black Onyx en bedekte het met clear embossing poeder en verwarmde het. Nadat dat was gedaan, sneed ik de rechterkant van de strip in een punt. Ik heb ook de rand van de welkomsttint verduisterd met de Walnut Stain voor meer “pop” tegen de kaart.

Vervolgens was het tijd om het shaker-venster te maken. Ik liet een tape runner lopen op de achterkant van het kaartmateriaal waar ik eerder het hart uit had gesneden. Ik heb toen vastgehouden aan een klein transparant stuk en dit maakte het raam van de shaker. Vervolgens plakte ik 2 mm foamtape op de achterkant, en zorgde ik ervoor dat ik ook een behuizing maakte voor de shaker-elementen rond het hartvenster. Ten slotte had ik een klein stukje papier met een patroon waarop de wereldkaart is gekrabbeld. Ik zorgde ervoor dat de locatie van Nederland in het midden van het hartraam zou zijn als het vastzat. Op het patroonpapier plakte ik een klein, helder bergkristal op waar Nederland zich bevindt. Ik gebruikte Glossy Accents als mijn lijm. Vervolgens heb ik de elementen van de shaker op het patroonpapier gelegd, de achterkant van de schuimtape om het hart verwijderd en op het patroonpapier geplakt. Mijn shaker-venster was klaar!

Nu was het tijd om de rest van de kaart bij elkaar te leggen. Eerst heb ik de naam “Lotte” bij elkaar gezet door de uiteinden zodanig af te snijden dat de letters tegen elkaar kunnen spatten. Toen ik het eenmaal leuk vond, heb ik het met Multi Matte Medium aan de voorkant van de kaart gelijmd. Toen zette ik schuimplakjes van 1 mm achter de giraffe en plakte die op de voorkant van de kaart. Vervolgens de strip “Welkom”, het overschot aan de linkerkant afsnijdend. En tenslotte stak ik deze kaart vooraan in het midden van topgevouwen kraft-kaarten. Ik voelde dat de naam “Lotte” nog steeds niet donker genoeg was, dus ik kleurde het met een donkerbruine waterverf. Ik bedekte het ook met Wink of Stella en verglaasde de naam vervolgens met Glossy Accents. Vervolgens heb ik nog meer steentjes op de kaart geplakt om de shaker met de voorkant in te binden.

Op dit punt dacht ik dat ik klaar was en was ik naar beneden om mijn man de kaart te tonen. Ik pakte de kaart voor de geboortekaart om te laten zien hoe hij me inspireerde om deze kaart te maken, maar toen ik een paar stappen nam, zag ik de oranje folie op de aankondigingskaart en ging ik terug naar mijn bureau. Ik plaatste heel dunne dubbelzijdige tape op de rand van de basiskaart, verwijderde de achterkant en drukte wat oranje folie op de dubbelzijdige tape. Normaal gesproken zou ik dit gedaan hebben voordat ik het bovenste deel van de kaart op de basis legde, maar het was een last-minute beslissing en een die ik niet zou betreuren omdat de folie de kaart tien keer mooier, professioneler en eleganter maakte .

Deze kaart kostte veel werk, maar ik heb genoten van elke minuut die deze kaart maakte. Ik wou dat ik Lotte was, want ik zou heel graag een kaart als deze willen ontvangen! Hoe dan ook, ik hoop dat je deze kaart leuk vindt. Het is eigenlijk heel veel werk dat beschrijft hoe een kaart is gemaakt. Met dat in gedachten, en het feit dat ik nu deel uitmaak van een ontwerpteam, zal ik beginnen met het maken van foto’s terwijl ik werk, dus je kunt een beetje zien waar ik het over heb!

Ik hoop dat je vandaag geïnspireerd bent om wat geluk te creëren!

2 thoughts on “For the Worldly Baby (and news!)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s